Copyright © 1996-2000 Ermo Leuska
site revision nr 3

 


Koala

Referaat

 

 


                                   Sisukord
 

 

Sissejuhatus

I peatükk Ajalugu, levila

II peatükk Välimus ja käitumine

III peatükk Toitumine

IV peatükk Paljunemine

V peatükk Haigused

VI peatükk Vaenlased

VII peatükk Jahipidamine

VIII peatükk Kaitse

Kokkuvõte

Kasutatud kirjandus

Lisad

Lisa1
 

 

 

Minu kodulehekülg

Selgituseks