Mati Littover
Inglise lipp

 

Teenistuskäik (CV)

 

 

 

Olen teadur rakendusliku informaatika valdkonnas ning osalenud ka mitmetes infosüsteemide arendusprojektides. Viimase kümnekonna aasta jooksul olen teinud hulgaliselt lepingulisi tõlketöid. Koos mõttekaaslastega olen jõudumööda kaasa löönud eestikeelse tehnikaterminoloogia loomisel.

ml 2001

 

Isikuandmed

Nimi                              Mati Littover

Kodune aadress             Läänemere tee 19-114, 13914 Tallinn

Töökoht                         UÜ Tavast, projektijuht

Kodune telefon               636 6975

Töötelefon                     056 613783

Meiliaadress                  ml@neti.ee

Koduleht                       http://www.cc.ioc.ee/jus/matie.htm

Sünniaeg                       31. juuli 1947

 

Haridus

1976-78             Aspirantuur Küberneetika Instituudis (tehniline küberneetika)

1970                 Elektriinseneri diplom Tallinna Polütehnilisest Instituudist (automaatika ja telemehaanika erialal)

 

Töökogemus

2002-                Projektijuht, UÜ Tavast

1990-02             Lepinguline tõlkimine ja toimetamine

1984-02             Teadur TTÜ Küberneetika Instituudis

1979-84                         Nooremteadur Küberneetika Instituudis

1972-79             Vaneminsener-programmeerija Küberneetika Instituudis

1970-72                           Sõjaväes

1968-70             Poole kohaga insener Küberneetika Instituudis

 

Teaduslikud huvid

Graafiteooria

Kirchhoffi võrgud

Integraalsed raaltootmissüsteemid

 

Erihuvid

Eesti keele terminoloogia:
-     arvutid ja IT

-          graafiteooria

-          UML
-     faleristika

 

Tõlkekeeled

Sihtkeel – eesti

Lähtekeeled – inglise, vene, (saksa, soome)

 

Tõlkekogemus

Tarkvaratoodete dokumentatsioon (nt Office, Linux, Agresso jt)

Tehnikatekstid (nt standardid, teatmikud jm)

Patendid (nt telefonitehnika, biotehnoloogia jm)

Tootekataloogid (nt valgustehnika jt)

Tõlkinud mitmete suurfirmade materjale (nt Microsoft, Motorola, Oracle, Osram, ICL, Siemens jt).

Suulise tõlkimise kogemusi pole.


Tekstinäiteid
Graafiteooria sõnastik
UML-keele sõnastik
 

12. mai 2003

 

Lisateave

 

Valdkonnad

Infotehnoloogia

Tarkvara

Side ja telefonitehnika

Patendid

Teadus

 

Varustus

PC, Windows XP

Office XP

jne

Tõlkeprogramm kasutanud vähe, TRADOS-ega saan hakkama.