PÕRNA JA MAO SÜNDROOMID


põrna qi nõrkus
põrna yang'i nõrkus
põrna qi allavajumine
põrn ei hoia verd kinni
külm-niiskus häirib põrna
niiskus-kuumus põrnas
mao yin nõrkus
külm maos
kuumus maos
toidu seiskumine maos

1. Pinyin: pi qi xu
Eestikeelne nimetus: põrna qi nõrkus (tühi põrn)

Kliiniline pilt

isutus, peale sööki  süvenev kõhupuhitus, pudrutaoline väljaheide, väsimus, hingekitsikus, soovimatus rääkida, kahkjaskollane või kahvatu jume, tursed või kõhnumine
Keel: kahvatu, valge katuga
Pulss: huan, ruo

Patogenees

sobimatu toit, ülemäärane pingutus ja stress, liigne mõtisklemine, põrna qi'd kahjustavad kroonilised haigused

Ravi põhimõte: tugevdada qi'd ja põrna

Retseptid

powder of Ginseng, Poria and Atractylodis macrocephalae
si jun zi tang
liu jun zi tang

Akupunktuur

20V, 21V, 21E, 36E, 6RP, 9RP, 4RM, 13F;
20V+13F samaaegselt, 36E, 25E, 3RPbu

Lääne diagnoos: dysfunctio gastrointestinalis, gastritis chronica, enteritis chronica, hepatitis chronica, cirrhosis hepatis, ulcus pepticus
 
 

2. Pinyin: pi yang xu
Eestikeelne nimetus: põrna yang'i nõrkus

Kliiniline pilt

kõhupuhitus, isutus, vajutamisel või soojendamisel leevenduv tuim kõhuvalu, pudrutaoline või vedel väljaheide, vastumeelsus külma suhtes, külmad jäsemed või raskustunne jäsemetes või üldine turselisus, urineerimishäired, rohke vesine valgevoolus
Keel: kahvatu ja pundunud, katt valge ja libe
Pulss: chen, chi, ruo

Patogenees

areneb tühja põrna baasil, rohke külma iseloomuga ja toortoidu tarvitamisel, neeru yang'i nõrkusel

Ravi põhimõte: reguleerida keskmist soojendit, et kõrvaldada külm; tugevdada põrna, et eemaldada niiskus (kui esinevad tursed)

Retseptid

decoct for regulating the middle jiao li zhong tang
decoct of Astragali for strenghthening middle jiao
shi pi yin

Akupunktuur

20V, 21V, 36E, 41E, 12RM, 13F, 2RP, 3RP, 9RP;
20Vmoxa, 21Vmoxa, 12RM, 36E, 9RP, 6RM

Lääne diagnoos: funktsionaalne seedehäire, gastritis chronica, ulcus pepticus, enteritis chronica, hepatitis chronica, cirrhosis hepatis, nephritis chronica
 
 

3. Pinyin: pi qi xia xian
Eestikeelne nimetus: põrna qi allavajumine

Kliiniline pilt

epigastrium on lõtv ja puhitunud, allasuunas kanduv vaevav aisting kõhus, väsimus, hingekitsikus soovimatus rääkida, seisund halveneb söömise ja töötegemise järel, krooniline kõhulahtisus, prolapsus recti, descensus uteri, nephroptosis, gastroptosis, vertigo
Keel: kahvatu, valge katuga
Pulss: ruo

Patogenees

areneb põrna qi nõrkuse foonil seoses kestva kõhulahtisusega või ülemäärase pingutusega

Ravi põhimõte: ergutada põrna, taastada qi ja tõsta põrna yang'i

Retseptid

decoct for strenghtening middle jiao and benefiting qi

Akupunktuur

20Vmoxa, 21Vmoxa, 23Vmoxa, 12RM, 6RM, 20DM, 1DM (prolapsus recti), 21E, 29E

Lääne diagnoos: gastroptosis, nephroptosis, prolapsus recti, enteritis chronica, dysenteria chronica
 
 

4. Pinyin: pi bu tong xue
Eestikeelne nimetus: põrn ei hoia verd kinni

Kliiniline pilt

veriroe, haematuria, subkutaansed hemorraagiad, veritsevad igemed, haematohidrosis, menorrhagia, metrorrhagia jne, millega kaasub isutus, puderjas või vedel väljaheide, väsimus, nõrkus, hingekitsikus, soovimatus rääkida, tuhm kahvatu jume
Keel: kahvatu, valge katuga
Pulss: xi, ruo

Patogenees

põrna nõrgestumine kestva haiguse või ülemäärase pingutuse tagajärjel, mille tulemusena põrn ei suuda kontrollida verd

Ravi põhimõte: tugevdada qi'd, et kõrvaldada veritsemine

Retseptid

decoct for invigorating the spleen and nourishing the heart
gui pi tang

Akupunktuur

17V, 20V, 6RP, 36E, 1F;
20V, 21V, 36E, 6RP, 3RP, metrorrhagia korral 1F ja/või 1RP

Lääne diagnoos: purpura thrombocytopaenica, haemorrhoides, aplastiline aneemia, düsfunktsionaalsed emakaverejooksud
 
 

5. Pinyin: han shi kun pi
Eestikeelne nimetus: külm-niiskus häirib põrna

Kliiniline pilt

täistunne kõhus, anorexia, suu seest kleepuv, keel ei tunne maitset, iiveldus, oksendamine, väljaheide puderjas või vedel, raskustunne kehas ja peas, kahkjaskollane jume või tumekollane nahk, tursed, vähene uriin
Keel: kahvatu ja pundunud, valge kleepuva rasvase katuga
Pulss: huan, ru,

Patogenees

külma-niiskuse peetumine põrnas vale toitumise tagajärjel, kui süüakse liialt palju toorest ja külma iseloomuga toiduaineid, või välisest niiskusest tingituna, kui elatakse rõske kliimaga piirkonnas, liigselt vees ligunemisest, vihmast läbimärjaks saamisel

Ravi põhimõte: kuivatada niiskus ja tugevdada põrna; soojendada keskmist soojendit, et eemaldada niiskus

Retseptid

wei ling tang
decoct of Artemisiae scopariae, Atractylodis macrocephalae and Aconiti lateralis praeparata

Akupunktuur

21E, 25E, 36E, 6RP, 9RP, 20V, 23V, 4RM, 6RM, 12RM;
12RM, 13F, 9RP, 25E, 36E, 3RP, 29E

Lääne diagnoos: gastritis chronica, enteritis chronica, hepatitis chronica, cirrhosis hepatis, nephritis chronica
 
 

6. Pinyin: shi re yun pi
Eestikeelne nimetus: niiskus-kuumus põrnas

Kliiniline pilt

surve- ja täistunne ülakõhus, isutus, iiveldus, suu kleepuv, mõrumaitse suus, puderjas või vedel väljaheide, kollane uriin, raskustunne kehas ja jäsemetes; või naha ja silmade ikteerilisus, nahasügelus; või hektiline palavik, mis ei vähene higistamise järgselt
Keel: punane, katt kollane, kleepuv ja rasvane
Pulss: su, ru

Patogenees

niiskuse-kuumuse sissetungimine väljaspoolt, niiskuse-kuumuse kogunemine sisemusse rohke magusa ja rasvase toidu või rohke alkoholi tarvitamise järgselt

Ravi põhimõte: kõrvaldada kuumus ja hajutada niiskus

Retseptid

decoct of Artemisiae scopariae
gan lu xiao du san

Akupunktuur

20V, 21V, 51V, 36E, 39E, 10RM, 12RM, 34VB, 38VB, 6MC, 9RP, 8F;
12RM, 13F, 9RP, 4GI või 5RP, 3F suunaga 2F

Lääne diagnoos: hepatitis acuta, cholecystitis acuta, cholelithiasis
 

7. Pinyin: wei yin xu
Eestikeelne nimetus: mao yin nõrkus

Kliiniline pilt

tuim valu epigastriumis, näljatunne, kuid puudub isu, suu ja kurk kuivavad, kõhukinnisus; või täistunne epigastriumis, hapud röhatised, öökimine, luksumine
Keel: punane, kuiv
Pulss: xi, su

Patogenees

mao yin'i nõrgestavad kestev maohaigus, palavikuhaigus, rohke kuuma ja kuiva toidu tarvitamine, kui emotsionaalsest frustratsioonist tingitud energiaseiskus tekitab tuld, mis kahjustab mao yin'i

Ravi põhimõte: toita mao yin'i

Retseptid

yi wei tang

Akupunktuur

6MC, 12RM, 20V, 21V, 6RP, 44E

Lääne diagnoos: gastritis chronica, närviline magu, dyspepsia, diabetes mellitus, palavikuhaiguste rekonvalestsentsiperiood
 
 

8. Pinyin: wei han
Eestikeelne nimetus: külm maos

Kliiniline pilt

valu ülakõhus on kergemal juhul ühtlane, raskemal juhul tugev ja kokkutõmbuv, valu ägeneb külma toimel ja leevendub soojas ja surumisel, janu puudub, keel ei tunne maitset, kaasuvad väsimus, nõrkus, külmakartlikkus ja külmad jäsemed, seisund paraneb sooja toimel; või söömisjärgselt leevenduv kõhuvalu, loksumishääl kõhus, vesine regurgitatsioon
Keel: kahvatu, katt valge ja libe
Pulss: chi, xian

Patogenees

külmetumine, rohke toore ja külma toidu tarvitamine, mao yangi kahjustus kestvast haigusest või ülemäärasest pingutusest

Ravi põhimõte: soojendada magu, et hajutada külm

Retseptid

pill of Alpiniae officinarum and Cyperi koos decoct for potently warming the middle jiao
hou lo wen zhong tang

Akupunktuur

6MC, 4RM, 12RM, 36E, 20V, 21V, 13F, 4RP

Lääne diagnoos: gastritis chronica, ulcus pepticus, pülooruse spasm
 
 

9. Pinyin: wei re
Eestikeelne nimetus: kuumus maos

Kliiniline pilt

põletustunne epigastriumis, düskomforditunne mao piirkonnas, hapu regurgitatsioon, oksendamine peale sööki, janutunne, soov juua külma, polyphagia, igemete turse, valulikkus ja haavandid, igemete veritsemine, erosioonid huultel, suulehk, kuiv väljaheide, vähene tumepunane uriin
Keel: punane, katt kollane
Pulss: hua, su

Patogenees

rohke kuuma, vürtsise ja rasvase toidu tarvitamine, emotsionaalsest frustratsioonist põhjustatud qi seiskumisel tekkiv tuli, haigusliku kuumuse sissetungimine

Ravi põhimõte: kõrvaldada mao tuli

Retseptid

powder for clearing away stomac heat
xie xin tang
yu nu san

Akupunktuur

6MC, 4RP, 11RM, 12RM, 25E, 36E, 44E

Lääne diagnoos: gastritis acuta, ulcus pepticus, diabetes mellitus, periodontitis, suuõõne haavandid, odontalgia
 
 

10. Pinyin: shi zhi wei wan
Eestikeelne nimetus: toidu seiskumine maos

Kliiniline pilt

kõhupuhitus, täistunne ja ühtlane valu kõhus, foetor ex ore, röhatised, hapu regurgitatsioon; või hapu seedimata toidu oksendamine, puhitus ja valu leevendub peale oksendamist, flatulents, puderjas väljaheide või  kõhulahtisus, väljaheide lehkav
Keel: paks kleepuv rasvane katt
Pulss: hua

Patogenees

korrapäratu ja ablas söömine ja joomine, tühi põrn

Ravi põhimõte: soodustada seedimist, et kõrvaldada toiduseiskus

Retseptid

pill for improving digestion
bao he wan

Akupunktuur

10RM, 12RM, 22RM, 6MC, 4RP, 21E, 36E, 21R, 2F, 13F, 14

Lääne diagnoos: gastritis acuta, gastroenteritis acuta, indigestio, dyspepsia