HIINA SÜNDROMOLOOGIA (BIAN ZHENG)

Hiina sündromoloogia hõlmab sündroomide eristamist kaheksa printsiibi, etiopatogeneesi, qi-vere-kehavedelike seisundi, siseorganite seisundi, kanalite-kollateraalide süsteemi, kuue paariskanali, wei-qi-ying-xue süsteemide ning kolmiksoojendi alusel.

Hiina sündromoloogia tundmine võimaldab eristada ja adekvaatselt ravida ka funktsionaalses staadiumis haigusi, millega lääne meditsiini valdavad arstid sageli kimpu jäävad.
Võimetus eristada ja ravida haigusi funktsionaalses staadiumis on üks arsti ja patsiendi vahelise võimaliku konflikti allikas. Arsti poole abi saamiseks pöördunud patsient tunneb siis end rängalt solvatuna, kui ta tajub, et teda polkovniku leseks, või veel hullem, simulandiks peetakse.  On ju haiguse funktsionaalne staadium selline, kus instrumentaalsete uuringute alusel veel haiguse (läänepärast) diagnoosi ei saa panna, kuid inimese enesetunne kannatab sedavõrd, et ta on sunnitud abi otsima.
 

  Sündroomid kaheksa printsiibi alusel (ba gang bian zheng)

Välised-seesmised sündroomid (biao li bian zheng)

    Väline sündroom (biao zheng)
    Seesmine sündroom (li zheng)

Külma-kuuma sündroomid (han re bian zheng)

    Külma sündroom (han zheng)
    Kuuma sündroom (re zheng)

Tühjuse ja liia sündroomid

    Tühjuse sündroom (xu zheng)
    Liia sündroom (shi zheng)

Yin-yang sündroomid

    Yin sündroom (yin zheng)
    Yang sündroom (yang zheng)
    Neeru yin vähesuse sündroom (shen yin bu zu zheng)
    Neeru yang'i vähesuse sündroom (shen yang bu zu zheng)
    Yin kollapsi sündroom (wang yin zheng)
    Yang'i kollapsi sündroom (wang yang zheng)
 

Sündroomid etiopatogeneesi alusel

Väliste patogeenide sündroomid

    Tuule sündroom (feng zheng)
    Külma sündroom (han zheng)
    Leitsaku sündroom (shu zheng)
    Niiskuse sündroom (shi zheng)
    Kuivuse sündroom (zao zheng)
    Tule sündroom (huo zheng)
    Nakkuse sündroomid
        Epideemilise nakkuse sündroom (wen yi zheng)
        Kollatõve sündroom (wen huang zheng)
        Nahalöövetega nakkuste sündroom (yi zheng)

Emotsioonidest põhjustatud sündroomid

    Ülemäärase rõõmustamise sündroom (xi shang zheng)
    Viha sündroom (nu shang zheng)
    Ärevuse sündroom (si shang zheng)
    Melanhoolia sündroom (you shang zheng)
    Hirmu sündroom (kong shang zheng)

Sündroomid valest toitumisest, ülepingutusest, liikumisvaegusest ja seksuaalsetest liialdustest

    Toiduseiskuse sündroom
    Ülepingutuse sündroom
    Liikumisvaeguse sündroom
    Seksuaalliialduste sündroom

Qi, vere ja kehavedelike sündroomid (qi xue jin ye bian zheng)

Qi sündroomid

    Qi vähesuse sündroom (qi xu zheng)
    Qi allavajumise sündroom (qi xian zheng)
    Qi seiskumise sündroom (qi zhi zheng)
    Qi väära liikumise sündroom

Vere sündroomid

    Vere vähesuse sündroom (xue xu zheng)
    Vere seiskuse sündroom (xue yu zheng)
    Kuuma vere sündroom (xue re zheng)
    Külma vere sündroom (xue han zheng)

Qi ja vere kombineeritud sündroomid

    Qi ja vere vähesus (qi xue liang xu zheng)
    Verekaotus qi vähesusest (qi xu shi xue zheng)
    Qi ammendumine verejooksu tagajärjel (qi sui xue tuo zheng)
    Vere seiskumine qi vähesusest (qi xu xue yu zheng)
    Vere seiskumine qi seiskumisest ( qi zhi xue yu zheng)

Kehavedelike sündroomid

    Kehavedelike vähesuse sündroom (jin ye bu zu)
    Kehavedelike peetumine (shui ye ting zhi)

Siseorganite ja -elundite sündroomid (zhang fu bian zheng)

Siseorganite ja -elundite lihtsündroomid (zhang fu bing zheng)

Südame ja peensoole sündroomid

    Südame qi vähesuse sündroom (xin qi xu zheng)
    Südame yang'i vähesuse sündroom (xin yang xu zheng)
    Südame yang'i kollapsi sündroom (xin yang bao tuo zheng)
    Südame yin vähesuse sündroom (xin yin xu zheng)
    Südame vere vähesuse sündroom (xin xue xu zheng)
    Südame kanali ummistuse sündroom (xin mai bi zu zheng)
    Südame tule liigaktiivsuse sündroom (xin huo kang sheng zheng)
    Limast teadvuse hägustumise sündroom (tan mi xin qiao zheng)
    Limast ja tulest südame häirituse sündroom (tan huo rao xin zheng)
    Peensoole liigse kuumuse sündroom (xiao chang shi re zheng)

Kopsu ja jämesoole sündroomid

    Kopsu qi vähesuse sündroom (fei qi xu zheng)
    Kopsu yin vähesuse sündroom (fei yin xu zheng)
    Tuule-külma kopsu tungimise sündroom (feng han shu fei zheng)
    Lima-niiskuse kopsus peetumise sündroom (tan shi zu fei zheng)
    Tuule-kuumuse kopsu tungimise sündroom (feng re fan fei zheng)
    Kopsus kuumuse peetumise sündroom (re xie yong fei zheng)
    Kopsu kuivuse tungimise sündroom (zao xie fan fei zheng)
    Jämesoole kuumuse-niiskuse sündroom (da chang shi re zheng)
    Jämesoole vedelike vähesuse sündroom (da chang ye kui zheng)
    Jämesoole tühjusest kõhulahtisuse sündroom (chang xu hua xie zheng)

Põrna ja mao sündroomid

    Põrna qi vähesuse sündroom (pi qi xu zheng)
    Põrna yang'i vähesuse sündroom (pi yang xu zheng)
    Põrna poolt vere kontrolli puudulikkuse sündroom ( pi bu tong xue zheng)
    Külmast-niiskusest põrna häirituse sündroom (han shi kun pi zheng)
    Põrnas niiskuse-kuumuse peetumise sündroom (shi re yun pi zheng)
    Mao yin vähesuse sündroom (wei yin xu zheng)
    Külma mao sündroom (wei han zheng)
    Kuuma mao sündroom (wei re zheng)
    Maos toidu seiskumise sündroom (shi zhi wei wan zheng)

Maksa ja sapipõie sündroomid

    Maksa qi seiskumise sündroom (gan qi yu jie zheng)
    Maksa tule üles tõusmise sündroom (gan huo shang yan zheng)
    Maksa vere vähesuse sündroom (dan xue xu zheng)
    Maksa yin vähesuse sündroom (gan yin xu zheng)
    Maksa yang'i liigaktiivsuse sündroom (gan yang shang kang zheng)
    Maksa tuule sündroomid (gan feng nei dong zheng)
        Maksa yang'i tuuleks muutumise sündroom (gan yang hua feng zheng)
        Liigkuumusest tekkinud tuule sündroom (re ji sheng feng zheng)
        Yin vähesusest tekkinud tuule sündroom (yin xu dong feng zheng)
        Vere vähesusest tekkinud tuule sündroom (xue xu sheng feng zheng)
    Maksa kanalis külma peetumise sündroom (han zhi gan mai zheng)
    Maksas ja sapipõies kuumuse-niiskuse sündroom (gan dan shi re zheng)
    Sapipõies seiskuse ja limast häirete sündroom (dan yu tan rao)

Neeru ja kusepõie sündroomid

    Neeru yang'i vähesuse sündroom (shen yang xu zheng)
    Neeru yin vähesuse sündroom (shen yin xu zheng)
    Neeru essentsi vähesuse sündroom (shen jing bu zu zheng)
    Neeru qi ebakindluse sündroom (shen qi bu gu zheng)
    Neeru poolt qi omastamise puudulikkuse sündroom (shen bu na qi zheng)
    Kusepõies niiskuse-kuumuse sündroom (pang guang shi re zheng)

Siseorganite ja -elundite kombineeritud sündroomid

    Südame ja kopsu qi vähesuse sündroom (xin fei qi xu zheng)
    Südame ja põrna tühjuse sündroom (xin pi liang xu zheng)
    Südame ja maksa vere vähesuse sündroom (xin gan xue xu zheng)
    Südame ja neeru düsharmoonia sündroom (xin shen bu jiao zheng)
    Südame ja neeru yang'i vähesus (xin shen yang xu)
    Põrna ja kopsu qi vähesuse sündroom (pi fei qi xu zheng)
    Põrna ja neeru yang'i vähesuse sündroom (pi shen yang xu zheng)
    Kopsu ja neeru yin vähesuse sündroom (fei shen yin xu zheng)
    Maksa ja neeru yin vähesuse sündroom (gan shen yin xu zheng)
    Maksa ja põrna düsharmoonia sündroom (gan pi bu tiao zheng)
    Maksa ja mao düsharmoonia sündroom (gan wei bu he zheng)
    Maksa tule kopsu tungimise sündroom (gan huo fan fei zheng)

Kanalite ja kollateraalide sündroomid (jing luo bian zheng)

Regulaarsete kanalite sündroomid

    Kopsu kanali sündroom (shou tai yin fei jing bing zheng)
    Jämesoole kanali sündroom (shou yang ming da chang bing zheng)
    Mao kanali sündroom (zu yang ming wei jing bing zheng)
    Põrna kanali sündroom (zu tai yin pi jing bing zheng)
    Südame kanali sündroom (shou shao yin xin jing bing zheng)
    Peensoole kanali sündroom (shou tai yang xiao chang jing bing zheng)
    Põie kanali sündroom (zu tai yang pang guang jing bing zheng)
    Neeru kanali sündroom (zu shao yin shen jing bing zheng)
    Perikardi kanali sündroom (shou jue yin xin bao luo jing bing zheng)
    Kolmiksoojendi kanali sündroom (shou shao yang san jiao jing bing zheng)
    Sapipõie kanali sündroom (zu shao yang dan jing bing zheng)
    Maksa kanali sündroom (zu jue yin gan jing bing zheng)

Kaheksa ekstrakanali sündroomid

    Ren kanali sündroom (ren mai bing zheng)
    Du kanali sündroom (du mai bing zheng)
    Chong kanali sündroom (chong mai bing zheng)
    Dai kanali sündroom (dai mai bing zheng)
    Yangwei kanali sündroom (yang wei mai bing zheng)
    Yinwei kanali sündroom (yin wei mai bing zheng)
    Yangqiao kanali sündroom (yang qiao mai bing zheng)
    Yinqiao kanali sündroom (yin qiao mai bing zheng)

Kuue kanali sündroomid (liu jing bian zheng)

    Taiyang sündroom (tai yang bing zheng)
    Yangming sündroom (yang ming bing zheng)
    Shaoyang sündroom (shao yang bing zheng)
    Taiyin sündroom (tai yin bing zheng)
    Shaoyin sündroom (shao yin bing zheng)
    Jueyin sündroom (jue yin bing zheng)

Wei-qi-ying-xue süsteemide sündroomid (wei qi ying xue bian zheng)

    Wei süsteemi sündroom (wei fen zheng)
    Qi süsteemi sündroom (qi fen zheng)
        Kuumuse kopsus peetumise sündroom (xie re yong fei zheng)
        Kuumuse rinnus ja diafragmas peetumise sündroom (re rao xiong ge zheng)
        Kuumuse maos peetumise sündroom (wei re kang sheng zheng)
        Kuumuse peetumine soolestikus (re jie chang dao zheng)
    Ying süsteemi sündroom (ying fen zheng)
        Ying süsteemis liigse kuumuse sündroom (ying fen re sheng zheng)
                ehk ying'i yin kuumusest kahjustatuse sündroom (re sun ying yin zheng)
        Perikardi kuumuse tungimise sündroom (re xian xin bao zheng)
    Xue süsteemi sündroom (xue fen zheng)

Kolme soojendi sündroomid (san jiao bian zheng)

    Ülemise soojendi sündroom (shang jiao bing zheng)
    Keskmise soojendi sündroom (zhong jiao bing zheng)
    Alumise soojendi sündroom (xia jiao bing zheng)