Taimede iseloomustus hiina meditsiinisneli toimet
viis maitset
toime suund
kanali mõjustamine
toksilisus

        Taimi ja ravimeid kirjeldatakse hiina traditsioonilises meditsiinis eelkõige nende toime ja maitse alusel. Et ka
toiduaineid iseloomustatakse samamoodi, võib selle kohta lugeda ülevaatliku sissejuhatuse toitumise rubriigist viie maitse
ja  toiduainete omaduste  alt.

Neli toimet  si qi

        Neli toimet ehk neli energeetilist mõjustust iseloomustavad taime/ravimi/toidu toimet organismi soojaproduktsioonisse. Taimed ja ravimid, mis kõrvaldavad kuumasündroome nagu rhizoma Anemarrhenae, radix Coptidis või kips on kas külma või jaheda iseloomuga. Külmasündroome kõrvaldavad ravimid ja taimed nagu töödeldud käokinga juur radix Aconiti praeparata on  kas kuuma või sooja iseloomuga. Taimed, mis pole ei sooja ega külma iseloomuga, on neutraalsed nagu Poria.

Viis maitset wu wei

        Vana-Hiina arstid panid tähele, et ühe ja sama maitsega ravimid mõjustavad organismi teatud määral ühetüübiliselt. Teravamaitselised taimed toimivad hajutavalt (ajavad välja haigusliku energia) nagu herba Ephedrae ja soodustavad energia ja vere ringlemist nagu flos Carthami. Magusad taimed toniseerivad nagu radix Ginseng ja radix Codonopsis pilosulae ning harmoniseerivad nagu radix Glycyrrhizae. Magedad või maitseta taimed kõrvaldavad niiskust ja suurendavad diureesi. Hapu ja kareda maitsega taimed absorbeerivad, kontrollivad ja kootavad; näiteks, fructus Schizandrae peatab spermatorröa ja spontaanse higistamise, semen Euryales ravib pollutsioone, sagenenud urineerimist ja leukorröat.Mõrumaitselistel taimedel on võime vähendada ja kuivatada nagu radix Rhei, mis kõrvaldab kuumust ja lahtistab, või rhizoma Anemarrhenae, mis kuivatab niiskust. Soolased taimed nagu Laminaria pehmendavad tükke ja hajutavad sõlmi.
        Taimede iseloomustamine viie maitse põhjal on ajalooliselt välja kujunenud kirjeldusviis, mida ei saa absolutiseerida, sest mitte alati ei vasta taime tegelik maitse ajalooliselt väljakujunenud kirjeldusele.

Toime suund

        Lisaks iseloomustab ravimeid nende toime suund, mida tuleb arvestada mõnede haiguste juures, mis on seotud energia väära liikumisega. Nii on pärasoole ja emaka väljalangemine seotud keskmise soojendi qi allavajumisega, mida saab ravida radix Astragali ja rhizoma Cimicifugae preparaatidega, mis tõstavad energiat. Energiat langetavad ravimid aitavad kõrvaldada ülestõusvast mao qi'st põhjustatud oksendamist ja luksumist, samuti hüperaktiivse maksa yang'i ülestõusust põhjustatud pearinglust ja peavalu.

Kanali mõjustamine gui jing

        Siseorganite haigustega ilmnevad patoloogilised muutused ka nende organitega seotud kanalitel. Nii on puhitusvalu (distensiivne valu) roidekaarealusi ja rinnanäärmetes ning ingvinaalherniavalu seotud maksa kanaliga - kõigil neil juhtudel aitavad rad. Bupleuri ja peric. Citri reticulatae viride, mis mõlemad mõjustavad maksa kanalit.
 


Kokkuvõtlikult:

Neli toimet  si qi:
külm han
jahe liang
 soe wen
kuum re

Viis maitset wu wei:
terav xin
magus gan
hapu suan
mõru ku
soolane xian

Toime suund:
tõstev sheng
langetav jiang
pinnaletoov fu
sügavusseviiv chen

Kanali mõjustamine gui jing
 
 
 

Taimede ja ravimite toksilisus

 
        Hiina meditsiinis pööratakse ravimite ja ravimtaimede toksilisusele suurt tähelepanu. Toksilisus (du xing) tähendab ravimi kahjulikku toimet organismisse, mis võib olla nii liigne terapeutiline mõjustus kui ka ebasoovitav kõrvaltoime. Toksilisuse seisukohalt jaotuvad ravimid järgmistesse rühmadesse:
väga mürgised (da du)
mõõdukalt mürgised (chang du)
vähe mürgised (xiao du)
mürgitud (wu du).
        Väga mürgiseid ravimeid tuleb manustada suure ettevaatusega, sest valesti kasutatuna võivad need organismi tõsiselt kahjustada või isegi surma põhjustada. Ka mõõdukalt mürgised taimed võivad suurtes annustes või kestval kasutamisel anda mürgistusnähte. Seepärast on vaja teada sissevõetava ravimi annust ja ravimi kasutamise kestust. Ravi algul on organismi tundlikkus ravimi suhtes suurem, seetõttu tuleb siis kasutada väiksemaid ravimannuseid, mida aja jooksul vajadusel suurendatakse. Taimede töötlemise käigus (kuivatamisel, kuumutamisel, keetmisel) toksilisus väheneb. Seetõttu on alati ohutum kasutada töödeldud taimi värskete (töötlemata) taimede asemel.
        Mürgitud taimi võis kasutada sageli ja pika aja vältel vähimagi ohuta, paljudel juhtudel toimisid need noorendavalt, seetõttu peeti neid vanasti kõrgetasemelisteks (shang pin) ravimiteks. Keskmise taseme (zhong pin) taimed on vähemürgised, need sobisid tühjusega seotud sündroomide raviks. Alama taseme (xia pin) taimed oma mürgisuse tõttu sobisid vaid lühiaegseks raviks.