GUAN ZI


36. PEATÜKK:  SÜDAME KUNST

        Inimese süda meenutab valitsejat troonil,  üheksa kehaavaga seotud organite talitlemine aga meenutab ametnike kohustusi. Kui inimese süda järgib oma dao’d, siis ka välised organid järgivad oma rituaali. Kui ollakse täis kirgi, siis silmad ei näe ja kõrvad ei kuule. Seepärast öeldakse: “kui ülemad jätavad maha oma dao, siis alamad ei suuda täita oma ülesannet"... Kui süda toimib ennatlikult, võib ta oma seisundi kaotada. Kui süda on rahulik, siis suudab ta tungida asjade olemusse.

        Dao on meile lähedal, kuid teda avastada on raske, ta on keset inimesi, kuid tema mõistmine on vaevaline. Kui süda on kirgedest vaba, siis püsib vaim (shen) oma asukohas /südames/. Vaim on puhtas südames. Kõik tahavad olla arukad, kuid ei tea, kuidas selleni jõuda. Oh arukust, oh arukust! Kas ta on heidetud merede taha, et ei suuda sealt ise välja pääseda? Parem teha oma süda puhtaks, kui et teda otsida. Õiglane inimene ei püüdlegi tema poole, seepärast võib tema süda olla puhas.

        Kulg (dao) on tühi ja vormita, see mille tõttu asjad kujunevad ja muutuvad on vägi (de)... Sõnades kirjeldamatu on see suur dao, millest võib tuge leida... Taeva dao on tühi, maa dao on rahulik. Seetõttu nad ei tee vigu. Et särav tarkus pääseks sisse, on tarvis hoida süda puhas ja avatud, vabaneda omakasupüüdlikest kavatsustest ja vältida sõnaderohkust...

        Inimest võib hirmutada tapmisega, sest ta kardab surma. Teda võib ähvardada kasust ilmajätmisega, sest seda ta soovib alati. Vaid õilis on vaba kasu püüdlemisest ja ei karda hädaohtu, tema meel on rahulik ja rõõmus, ta ei püüa toimida ega peida endas salasepitsusi või kavalaid plaane. Ta ei puutu asjadega kokku sellepärast, et kavatseks nendega midagi ette võtta. Tema teod ei rajane kasu saamisele. Inimeste eksimus seisneb selles, et nad tegelevad targutamisega, nende viga on aga selles, et ajavad segamini tõe ja väljamõeldu. Dao'd valdav õilis meenutab väliselt võhikut, kuid asjadega kokku puutudes on ta toime nendega kooskõlas ja loomulik. See ongi rahulikkuse ja asjade järgi olemise tee.

        Inimese süda on kui valitseja troonil ja väliste organite talitlus kui ametnike kohustused. Kõrvad kuulevad ja silmad näevad. Kui süda ei sega ennast vahele nende talitlemisse, siis nad täidavad oma ülesandeid korralikult. Kui süda on kirgedest tulvil, siis silmad ei näe enda ees olevaid asju ja kõrvad ei kuule lähenevaid hääli. Seepärast öeldaksegi, kui ülemused jätavad maha oma dao, siis alamad ei suuda täita oma ülesandeid. Niisiis seisneb südame kunst selles, et oma toimimatusega väliseid /meele/organeid juhtida. Seepärast öeldaksegi, et ei saa ära vahetada liikuvat hobust ja lendavat lindu. See tähendab, et valitseja ei tohiks kõrvaldada töölt neid, kes selleks on võimelised ning ta ei tohiks võrrelda oma võimeid alluvate võimetega. Süda oma tegevuses ei tohi asju ennetada, sest enneaegu toimimine häirib tasakaalu ja rahu. Enneaegne toimimine segab asjade jälgimist.

        Amet on inimeste poolt hõivatav positsioon. Valitseja jääb yin poolele. Yin tähendab rahu. Seepärast öeldakse, et liikudes võib oma koha kaotada. Yin võib valitseda yang'i üle, rahu liikumise üle. Seepärast öeldaksegi, et rahu paneb kõik asjad paika.

        Dao asub nii taevas kui ka maa peal. Ta on nii suur, et tal pole piiri endast väljaspool, ning nii väike, et puudub piir temast seespool. Seepärast öeldaksegi, et dao asub lähedal, kuid teda leida on raske. Tühjus pole inimestest eraldi, kuid ainult tark võib seda tühjust - dao'd vallata. Seepärast öeldaksegi, et olles dao  kõrval on teda väga raske leida.

        Meelelised ahvatlused erutavad inimest. Vaid kirgedest vabanenuna võib inimese süda puhtaks saada. Puhas süda  juhib rahusse, rahu aga annab meele täiuslikkuse. Meeletäius võimaldab keskendumist, mis on läbinägelikkuse allikas. Läbinägelikkus on omane vaimule. Vaim on see, mis on kõige kallim. Samamoodi kui suursugune inimene ei koli kasimata majja, ei viibi vaim seal, kus pole puhtust...

        Täiuslik süda ei ole sisemusse varjunud. Ta avaldub inimese eluviisis ja näoilmes. Kui inimestesse suhtuda heatahtlikult, siis on ka nende suhtumine heatahtlik. Kurjade kavatsustega inimestesse suhtumine tekitab nende poolt vihkamist. Väljaütlemata sõnad kõlavad valjemalt kui trummilöögid. Täiuslik süda on oma avaldumistes eredam kui päike ja kuu.

Lühendatud tõlge venekeelsest raamatust "Vana-Hiina filosoofia", 2. kd., Moskva, 1973.