BOTAANILISI JA FARMAKOGNOSTILISI  OSKUSSÕNU


Amentus, amenti                           urb
anthodium, anthodii                       korvõisik
baccus, baccae                               mari
bulbus, bulbi                                  sibul
calyx, calyces                                õietupp
carpsula, capsulae                         kupar
carbo, carbones                             süsi
carpus carpus                                vili
caulis caules                                  vars
cormus, cormi                                võsu
corolla, corollae                             õiekroon
cortex, cortices                              koor
exocarpus, exocarpii                     viljakesta väliskiht, eksokarp
flos, flores                                      õis
folium, folia                                    leht
folliculus, folliculi                            kukkurvili
fructus,  fructi                                vili
fungus, fungi                                  seen, käsn
gemma, gemmae                            pung
glans, glandes                                tõru
herba, herbae                                ürt
inflorescentia, inflorescentiae      õisik
legumen, legumina                         kaun
lichen, lichenes                              samblik
lignum,ligni                                    puit
maltum, malta                                linnased
mucilago, mucilagines                   lima
nucula, nuculae                             pähklike
nux, nuces                                     pähkel
oleum, olea                                    õli
ovarium, ovaria                             sigimik
ovulum, ovula                                seemnepung
perirarpium, pericarpii                 viljakest, perikarp
pix, pices                                       pigi, tõrv
pulpa, pulpae                                 säsi, pulp
radicula, radiculae                         juureke
radix, radices                                 juur
resina, resinae                               vaik
rhizoma, rhizomata                        juurikas, risoom
semen, semina                              seeme
siliqua, siliquae                              kaun
spica, spicae                                  viljapea
spora, sporae                                 spoor
stigma, stigmata                            emakasuue
slipes, stipites                                vars, raag
stramentum, stramenti                  õled
srrobilus, strobili                            käbi
stylus styli                                      emakakael
succus,  succi                                  mahl
summitas, summites                      latv
thallus thalli                                   rakis, tallus
tuber, tuberes                                mugul
turio, turiones                                võrse, kasv

        Ülaltoodud terminoloogia pärineb Aili Paju, Lembit Kuhlbergi ja Ain Raali raamatust "Ravimtaimede oskussõnastik", Tartu Ülikool, 1992.