TAIMEDE RAVITOIME OSKUSSÕNU


Abluens                                         loputi, loputusvahend
absorbens                                     imav vahcnd, absorbent
abstergens                                    puhastusvahend, puhasti
adaptogenum                                kohanemist soodustav vahend, adaptogeen(um)
adjuvans                                       abistav vahend, abisti
adstringens                                   kootav vahend, kooti
advulnans                                     haavaravivahend, haavaravim
amarum                                        mõruaine, mõruvahend
analgeticum                                  valuvaigisti, analgeetik(um)
anaphrodisiacum                          sugutungi vähendav vahend
angiotonicum                                veresoonetugevdi, angiotoonik(um), vasotoonik(um)
anriabortivum                               abordivastane vahend
ant(i)acidum                                 happevastane vahend, antatsiid(um)
antiallergicum                             allergiavastane vahcnd, antiallergik(um)
antianaemicum                            aneemiavastane vahend, antianeemik(um)
ant(i)arthriticum                           liigesepõletikuvastane vahend, antiartriitik(um)
antiasthmaticum                           astmavastane vahend, antiastmaatik(um)
antibechicum                                köhavastane vahend
antibioticum                                  pisikuvastane vahend, antibiootik(um)
anticoagulans                               vere hüübimise vastane vahend, antikoagulant
anticonvulsivum                           krambivastane vahcnd, antikonvulsant(um)
antidepressivum                           noruvastane vahend, antidepressant
antidiabeticum                             suhkrutõvevastane vahend, antidiabeetik(um)
antidiarrhoicum                            kõhulahtisusvastane vahend, kõhukinnisti
antidinicum                                   peapööritusvastane vahend
antidipticum                                  januvastane vahend, janukustuti
antidysmenorrhoicum                   menstruatsioonivalude vaigisti
antiemeticum                                oksevastane vahend, antiemeetik(um)
antiepilepticum                              langetõvevastane vahend
antihaemorrhoidalicum                 hemorroididevastane vahend
antihelminthicum                           ussiajati, antihelmintik(um)
anr(i)hidroticum                            higistamisevastane vahend, antihidrootik(um)
antileucaemicum                          valgeveresusevastane vahend
aantilithicum                                 kivivastanc vahend
antimenorrhagicum                       menorraagiavastane vahend, menostaatik(um)
antimicrobicum                             mikroobivastane vahend, pisikuvastane vahend
antimigraenicum                           peavaluvastane vahend, migreenivahend
anrimitoticum                                mitoosivastanc vahend, an~imirootik(um)
antimycoticum                              seentõvevastane vahend, antimükootik(um)
antineuralgicum                            närvivaluvastane vahend, antineuralgik(um)
antineuriticum                              närvipõletikuvastane vahend, antineuritik(um)
antioedematicum                          tursevastane vahend
antiphlogisticum                           põletikuvastane vahend
antipruriticum                               sügelemisvastane vahend
antiputriticum                               roiskumisvastane vahend
antipyreticum                               palavikuvastane vahend, antipüreetik(um)
antirheumaticum                           reumavastane vahend, antireumaatik(um)
antiscleroticum                            skleroosivastane vahend, antisklerootik(um)
antiscorbuticum                           skorbuudivastane vahend
antiseborrhoicum                         seborröavastane vahend
antisepticum                                 sepsisevastane vahend, antiseptik(um)
antispasmodicum                          krambilõõgasti
antistrumosum                             struumavastane vahend
antithromboticum                         trombivastane vahcnd, antitrombootik(um)
antiulcerosum                               haavandivastane vahend
aperitivum                                    isuerguti, aperitiiv
aphrodisiacum                              sugutungi tõstev vahend
aromatiacum                                aroomivahend, lõhnaaine

bactericidum                                baktereid hävitav vahend, bakteritsiid(um)
bacteriostaticum                          bakteripidurdi, bacteriostaatik(um)
balneologicum                              kümblusravivahend, balneoloogik(um)
bechicum                                      köhavastane vahend

cardiacum                                    südamevahend, kardiak(um)
cardiosedativum                          südamerahusti
cardiotonicum                              südametugevdi, kardiotoonik(um)
carminativum                               kõhupuhitusvastane vahend, karminatiiv(um)
cbolagogum                                 sapiajati, kolagoog(um)
cholecystokineticum                   sapipõie kokkutõmbeid soodustav vahend, sapiajati
cholereticum                                sapieriti
conspergens                                 puistepulber
corrigens                                      maitseparandi, maitsemõnusti, korrigent
cosmeticum                                  kosmeetikavahend, iluravivahend
cytophylacticum                           rakukaitsevahend, rakuhoidja, -protektiiv(um)
cytostaticum                                 kasvajarakupidurdi, tsütostaatik(um)

decongestivum                             paisuvähendi, dekongestiiv(um)
demulcens                                    limaskesta pehmendi, leevendi, demultsent
depurans                                      puhasti, lahtisti, depurant
derivans                                       ärajuhtevahend, derivant
dermaticum                                  nahavahend
dermotonicum                              nahatoonust parandav vahend, nahatugevdi
desensibilisans                             tundlikkust vähendav vahend, desensibiliseerija
desodorans                                  ebameeldivat lõhna vähendav vahen, desodorant
desinficiens                                  nakkusehäviti, desinfitseeriv vahend
diaphoreticum                              higisti, higiajati, diaforeetik(um)
dieteticum                                    ravitoitlusvahend, dieetik(um)
digestivum                                    seedesoodusti, digestiiv(um)
dissolvens                                    lahusti, veeldav vahend, dissolvent
diureticum                                    kuseajati, diureetik(um)

emaciens                                      kõhnumisvahend
emeticum                                     oksevahend, okseti, emeetik(um)
emmenagogum                             menstruatsioonisoodusti, emmenagoog(um)
emolliens                                      pehmendusvahend, emollient
epitheliogenum                             epitelisatsioonivahend
excipiens                                      vastuvõttev vahend, ekstsipient
expectorans                                  rögaväljuti, rögastusvahend, ekspektorant
exsiccans                                      kuivatusvahend, eksikant
haemostaticum                             verejooksu peatav vahend, veretõkesti, hemostaatik(um)
hepaticum                                     maksavahend
hydragogum                                  veeajati
hypertensivum                              vererõhku tõstev vahend, hüpertoonik(um)
hypnoticum                                   uinuti, hüpnootik(um)
hypoglycaemicum                          veresukrulangeti, hüpoglükeemik(um)
hypolipaemicum                            vererasvalangeti, hüpolipeemik(um)
hypotensivum                                vererõhulangeti, hüpotoonik(um)

insecticidum                                  putukahävitaja, insektitsiid(um)
irritans                                          ärritav vahend, irritant

keratolyticum                                sarvkude lahustav vahend, keratolüütik(um)

lactagogum                                   laktatsioonivahend, piimajati, laktagoog(um)
laxans                                           kõhulahtisti, laksant
leniens                                          leevendi, kergendi, lenient
lenitivum                                       kerge lahtisti, lenitiiv(um)
lienalium                                       põrnavahend
litholyticum                                   kivilahusti, litolüütik(um)
lymphagogum                               lümfitekiti, lümfiajati, lümfagoog(um)
lymphotonicum                             lümfotoonik(um)

metabolicum                                 ainevahetuskorrasti, metaboolik(um)
mucilaginosum                              limavahend, mähkiv vahend
mydriaticum                                  silmaavalaiendi
myorelaxans                                 lihaslõõgasti, müorelaksant
myotonicum                                  lihastoonik(um)

narcoticum                                    uimasti, narkootik(um)
nervinum                                       närvimõjusti
ophthalmicum                               silmaravivahend, oftalmik(um)

parasiticidum                                parasiite hävitav vahend, parasititsiid(um)
protectivum                                  kaitsev vahend, protektiiv
prophylacticum                             terviskaitsevahend, profülaktik(um)
purgans                                        tugev kõhulahtisti, purgant

gargarisma                                    kuristusvahend, loputuslahus
gynaecologicum                            günekoloogiline vahend

haem(at)opoeticum                       verdtaastav vahend, hematopoeetik(um)
pyroticum                                      söövitav, põletav vahend, sööviti

radioprotectivum                           kiirituskaitsevahend, radioprotektiiv
refrigerans                                     karasti, jahuti, refrigerant
regulans                                         korrastav vahend, korrasti, regulant
remineralisans                               mineraalisisaldust taastatav vahend
resolvens                                       imendumist soodustav vahend, lahusti, resolvent
resoptivum                                     imendumist sooodustav vahend, resoptiiv(um)
rubefaciens                                    nahaärriti, nahapunasti

salureticum                                   soolaeritust soodustav vahend. soolaeriti salureetik(um)
sEactogogum                                sekreedieritust soodustav vahend, sekretogoog(um)
secretolyticum                              sekreetiveeldav vahend, sekretolüütik(um)
sedativum                                     rahusti, sedatiiv(um)
spasmolyticum                              krambilõõgasti, spasmolüütik(um)
sternutatorium                              aevastusvahend
stimulans                                       elustav vahend, virguti, stimulant
stomachicum                                 isuti, seedesoodusti, stomahhik(um)
stomatologicum                             hambaravivahend

tonicum                                         üldtugevdav vahend, toonik(um)
topicum                                         paikselt toimiv vahend

urodesinficiens                              kuseteid desinfitseeriv vahend
urosedativum                                 kuseteid rahustav vahend, urosedatiiv(um)
uterotonicum                                 emakatugevdi, emakatoonusti

vasalium                                        veresoontesse toimiv vahend
vasoconstrictivum                         veresooni ahendav vahend, sooneahend;
vasodilatativum                             veresooni laiendav vahend, soonelaiendi
vasotonicum                                  veresooni toniseeriv vahend, vasotoonik(um)
venotonicum                                  veene toniseeriv vahend, venotoonik(um)
vesicans                                         villetekitav vahend
vitaminicum                                   vitamiine sisaldav vahend, vitamiinik(um)
vulnerarium                                   haavaparandi, haavaravim

        Terminoloogia pärineb Aili Paju, Lembit Kuhlbergi ja Ain Raali raamatust "Ravimtaimede oskussõnastik", Tartu Ülikool, 1992.