ПОМIЧНА   

мiсто Помiчна (Помошная), Кiровоградської обл, Україна 

 

ENGLISH

 ПРО МIСТО

ПРЕСА ПРО МIСТО

 ФОТО 

 КАРТА МIСТА

НОВИНИ

 
 Про мiсто
 Преса про мiсто
 Фотографii
 Карта мiста
 Home 
 Narva 
 Narva kaart
 Kirovograd
  запитання
 alex.m@neti.ee 
 questions?
  alex.m@neti.ee 

Доповід голови міської ради м. Помічна Сергія Хруща до 10 річниці незалежності України 20 серпня 2001 р.

ШАНОВНІ ПОМІЧНЯНЦІ ! 

ШАНОВНІ ЗАПРОШЕНІ !      

 

   

 

24 серпня наша Українська держава буде відзначати свою десяту річницю Незалежності. 

Курс, нами обраний, витікає із нашої Конституції і ніхто з нього звертати не буде.

Нам самим будувати свою державу і в ній працювати і жити. А третє тисячоліття зобов"язує нас по іншому подивитися на світ, рівень життя людей, оцінити той реальний стан, в якому ми знаходимось, заради майбутніх поколінь наполегливо наводити порядок у всьому починаючи з елементарного.

Свій вибір Україна зробила десять років тому і переоцінити значущість цієї події важко. Вона не лише заклала основи державницької політики, спрямованої на забезпечення політичної незалежності України, а й чітко визначила стратегію послідовної ринкової трансформації системи управління та господарювання. Цим самим принцип, за яким суверенність держави можлива лише на основі ринкових перетворень, набув статусу офіційної доктрини. Він звівся у ранг головного напряму державної політики, її стратегічного курсу.

Перебіг подій у роки розбудови української держави довів і доводить своєчасність і важливість утвердження цього положення як вихідного, базового принципу державотворення.

У штормових умовах перехідного періоду Україна не лише вижила як самостійна держава, а й досягла впевненого поступу на шляху радикального оновлення всіх сфер суспільного життя, залучення до високих надбань сучасного цивілізаційного розвитку, європейських цінностей;

- започатковано нову модель політичного устрою України, покінчено з однопартійною системою та ідеологічним монополізмом. Важливо підкреслити, що цей процес здійснювався легітимним шляхом, без силових сутичок та небезпечних конфліктів, без крові та людських жертв;

- утверджуються основи громадянського суспільства. З перших днів свого існування як незалежної держави Україна невплинно рухається саме в цьому напрямку. Доказами цього є прийняття в червні 1996 року нової, демократичної за змістом Конституції України, утворення Конституційного суду, Вищої ради юстиції, прийняття Конституції Республіки Крим.

- Україна утвердила себе повноправним суб"єктом європейського та світового співтовариства, здобула міжнародні гарантії безпеки, уклала договори про дружбу і співробітництво з усіма сусідніми країнами, стала важливим фактором стабільності на європейському континенті;

- ми показали світові приклад ядерного роззброєння, добровільно відмовившись від третього у світі за потужністю ядерного арсеналу. Свою стабільність, передбачуваність і прагнення розвивати добросусідські відносини Україна засвідчила, уклавши Угоду про партнерство і співробітництво з Європейським союзом. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство з Російською Федерацією. Хартію про особливе партнерство з НАТО та цілу низку інших, не менш значущих, міжнародних договорів та угод.

- попри всі складнощі, глибокі якісні перетворення відбуваються і в економіці. Забезпечено злам збанкрутілої адміністративно-командної системи господарювання, що гальмувала розвиток економічних процесів через обмеження закритої суспільної моделі, відірваної від світового соціального та науково-технічного прогресу. Чітко визначено курс на формування сучасної ринкової моделі української економіки. Особливої виразності ці процеси набули з жовтня 1994 року - з часу проголошення в Україні економічного курсу "Шляхом радикальних економічних реформ".

Отже, досягнення незаперечні. Проте економічна та соціальна ціна реформ виявилася значно більшою, ніж очікувалося. Виснажлива, глибока криза, що протягом майже десяти років "роз'їдає" економіку, призвела до відчутного зменшення виробничого потенціалу країни, стрімкого падіння життєвого рівня народу, загрозливої диференціації доходів населення та багатства, погіршення стану здоров"я нації, розвитку негативних демографічних процесів. Усе це породжує невпевненість людей у своєму майбутньому, почуття безвихідності та розчарування, веде до посилення соціальної нестабільності та політичного напруження.

Висновок очевидний: Україні, як до речі, всім іншим країнам, що розвиваються на пострадянському просторі, потрібно пройти ще значний шлях, щоб завершити розпочаті системні перетворення в різних сферах економічного, соціального та політичного життя. Президент України Л.Кучма назвав ці перетворення "другою хвилею реформ". Завдання полягає в тому, щоб здійснити їх якомога, енергійніше.

Весь комплекс найскладніших проблем системних перетворень доводилося і донині доводиться вирішувати, як говориться, на марші, з чистого аркуша.

Крім цього, складнощі перехідного періоду обумовили і інші об'єктивні причини.

По-перше, це економічний спад, пов'язаний із трансформаційними процесами - радикальним оновленням усіх сфер суспільного життя.

По-друге, руйнування двох величезних геополітичних об"єднань - СВСР та Ради Економічної Взаємодопомоги (РЕВ), яке збіглося в часі, призвівши до обвального розриву економічних зв"язків.

По-третє, системна криза народного господарства СРСР, яка повною мірою виявила себе вже в 70-і роки і поглиблювалася до його розпаду.

По-четверте, технологічна криза, застаріда (морально та фізично) техніко-технологічна база, енергетична криза, спричинена карколомним зростанням цін на енергоресурси, а також надмірно енерговитратним характером виробничого потенціалу.

По-п'яте, надзвичайна складність екологічної ситуації, великою мірою зумовлена Чорнобильською катастрофою. Після розпаду Союзу РСР Україна залишилася по суті сам на сам з цією планетарною за своїм змістом проблемою.

По-шосте, на час здобуття незалежності Україна фактично опинилася наодинці з проблемою облаштування раніше депортованих народів, які повертаються на історичну Батьківщину. Кількість цих людей, що потребують уваги, турботи й матеріальної підтримки, сягає сотень тисяч.

Складність економічних завдань примножувалася й іншою, не менш значущою обставиною відсутністю на час здобуття незалежності системи державних інституцій, необхідних для здійснення широкого комплексу заходів ринкової трансформації. Україна не мала власних грошової, фінансової,банківської, митної систем, системи державного регулювання окремих сфер виробництва.

Нарешті потрібно враховувати й сформовану впродовж більш як 70-річного періоду антиринкову /колектив іську/ ментальність людей, відсутність навичок та традиційних ринкових відносин між людьми, суб'єктами господарювання.

Не зважаючи всі ці причини, період утрачених можливостей, суттєвих помилок та недосконалих рішень, в перші роки незалежності розпочато процес формування основних атрибутів національної економіки, підірвано адміністративно-командні важелі керівництва народним господарством,закладено основи нової інфраструктури. Набули розвитку демократичні інституції, дедалі повнішою мірою почали реалізовуватися права та свободи громадян, розкріпачувалася особистість.

Реалізація курсу реформ, дала можливість у максимально стислі строки подолати гіперінфляцію, забезпечити стійкість гривні, створити об"єктивні передумови не лише зупинення спаду виробництва, а й його зростання у конкурентоспроможних галузях. Зроблено відчутні кроки на шляху реалізації кінцевої мети земельної реформи - передачі землі тим, хто її обробляє, проведено реальну приватизацію і демонополізацію, досягнуто значних зрушень у справі створення і захисту класу власників.

В економічне зростання України внесли свою частку і колективи підприємств і організацій міста. Аналізуючи зроблене за 10 років Незалежності слід відзначити, що за цей період побудовано, відкрито, введено в дію :

- Швацький цех на 30 робочих місць в 1999 році Локомотивне депо;

- Введена в дію нова електронна АТС на 2,5 тис. номерів в 1999 році дистанції сигналізації та зв"язку;

- відкрито відділення ОД АППБ "Аваль" м. Кіровоград в 2000р.;

- Побудовано нове приміщення міського відділення міліції Добровеличківського РВ УМВС в 2000 році;

- Відкрито Помічнянська дільниця електрозв"язку Добровеличківського цеху №8 в Новоукраїнського центру №6 "Укртелеком" на 480 номер. новий переговорний пункт в 2001 році;

- Побудовано будинок відпочинку локомотивних бригад локомотивного депо в 1990 році;

- Побудовано в 1992 році 32-х квартирний житловий будинок по вул. Енергетиків 3, 6 багатоквартирніх будинків на 190 квартир;

-          в 1993 році 18-ти квартирний житловий будинок по вул. Перемоги, 99а;

-          12-ти квартирний житловий будинок по вул. Перемоги, 54а;

-          17-ти квартирний житловий будинок по вул.Перемоги, 119;

- В 1998 році - 43-х квартирний житловий будинок по вул. Енергетиків, 1;

- В І998-І999рр - 68-ми квартирний житловий будинок по вул.Будівельників,7;

- Побудовано 26 індивідуальних житлових будинків;

- ВАТ "Помічнянський елеватор" введено в дію млин (олійня, крупорушка) потужністю 7,0 тон в сутки, хлібобулочний цех на 2,5 тон, цех макаронних виробів

- В 1999 році створено міське будинкоуправління;

- Прийнято в комунальну власність міської ради стадіон "Локомотив",3 дитячі садки і будинок культури залізничників.

 2000 рік - 2001 рік -

- Прокладено 5 км водопроводу;

- прокладено нову теплотрасу до багатоповерхових будинків протяжністю 3 км;

- введено в дію ковбасний цех консервного заводу.

*

Трудові здобутки помічняниів держава відзначила урядовими нагородами і почесними званнями.

Відзнакою Президента нагороджено - Комара Віталія Васильовича - начальника ЛВ на ст.Помічна

Присвоєні почесні звання:

"Заслужений працівник транспорту України"

Шишло Мар"яну Володимировичу заст. Нач. ТЧ Локомотивного депо

Кравчуку Миколі Митрофановичу - начальнику дистанції колії

"Заслужений вчитель України" Гринюк Ользі Михайлівні - вчителю фізики ЗОШ №3

Знаком "Почесному залізничнику" нагороджені:

Адаменко Борис Ісакович - слюсар складального цеху вагонного депо;

Янковський Володимир Олександрович - начальник ремонтно-ревізійної дільниці дистанції енергозабезпечення;

Звання "Кращий працівник залізничного транспорту України":

Алдошину Олександру Григоровичу - машиністу локомотивного депо;

Громку Віталію Івановичу - оглядачу вагонів вагонного депо;

Ришняку Василю Івановичу - бригадиру дистанції колії,

Почесним знаком Міністра Внутрішніх справ За відзнаку в службі 2-го ступеня нагороджено Котовського Геннадія Віталійовича о/у ЛВ на ст. Помічна.

Трудові колективи станції Помічна, локомотивного депо, дистанції сигналізації та зв"язку неодноразово визнавались кращими серед підприємств Одеської залізниці.

Спасибі Вам, шановні помічнянці, за Вашу працю, за Ваш особистий внесок в розбудову нашої держави.

 

Шановні присутні!

Відновлена наша держава існує десять років. Кожен з нас мабуть відмічає досягнуте на складному шляху процесу українського державо творення. Ми щоразу глибше осмислюємо себе як в історичному, так і перспективному ракурсі, й саме це дає впевненість, що цей процес - незворотний. Українська держава щороку набуває дедалі більш Європейських рис й ознак.

Щодня всупереч усім життєвим негараздам змінюється на краще наша держава.

Наші люди глибоко розуміють істину: з обраного десять років тому шляху ніколи не звернути. І лише щоденною сумлінною працею, державницьким підходом до всіх справ маємо стверджувати свою Україну, формувати свою державу для наших дітей і онуків.

Щиро вітаю з наступаючим святом - 10-ю річницею з дня проголошення Незалежності.

Сердечно бажаю всім міцного здоров"я, незгасної енергії і оптимізму, родинного затишку і достатку.

 

Міський голова

Помічнянської міської ради                                                        Сергій Хрущ.

  на початок
 
              I           I                        I                         
@ 2001  Помiчнянська мiська Рада                                                                                     http://pomichna.yahhow.com/